Kazimierz Gewert

Cognome:
Gewert
Nome:
Kazimierz
Grado militare:
strzelec
Unità:
Data di nascita:
12.07.1924
Luogo di nascita:
Synowódzko Wyżne pow. Stryj woj. Stanisławowskie
Data di morte:
12.05.1944
Luogo della morte:
-
Cimitero:
Montecassino
Collocazione della tomba:
Grób nieznany-0
Iscrizione

Treść inskrypcji

0